Mijn werkwijze

Wilt u de kosten laten vergoeden voor de gemeente? U heeft dan een verwijzing  van uw huisarts nodig voor de generalistische basiszorg of een beschikking van uw gemeente.

Na aanmelding per telefoon of e-mail volgt een afspraak voor een kennismakingsgesprek (intake). In dit gesprek wordt uw zorgvraag besproken. Ook wordt met u en uw kind besproken wat ik voor u kan betekenen en hoe dat zal worden vormgegeven. Indien nodig vindt een korte diagnostiekfase plaats. Vervolgens wordt een behandelplan opgesteld met een inschatting hoe lang het traject ongeveer zal duren.

Met uw gegevens wordt zo zorgvuldig mogelijk omgegaan. Alleen de informatie die nodig is wordt gevraagd en bewaard. Hierbij worden de richtlijnen en termijnen zoals gehanteerd door de beroepsvereniging (NIP) en de gecontracteerde gemeente zo goed mogelijk nageleefd.

Klachtenreglement:

Indien u ontevreden bent hoor ik dat graag van u en zal ik proberen met u samen eruit te komen. Het kan zijn dat u – ondanks een gesprek – ontevreden blijft. Of dat u het gesprek liever wilt doen met een onafhankelijk persoon er bij. Dan kunt u contact opnemen met de klachten-functionaris. Deze is volkomen onafhankelijk en ondersteunt u bij het indienen en de verdere afhandeling van uw klacht.

U vindt het klachtenformulier bij www.klachtencompany.nl. Het ingevulde formulier mailt u vervolgens naar p3nl@klachtencompany.nl of u stuurt het per post naar Klacht&Company, Postbus 3106 2601 DC Delft. Kunt u zelf niet op internet, vraag dan aan mij of aan Klacht&Company een papieren exemplaar van het klachtenformulier. Nadat u dit heeft ingevuld stuurt u het op naar het hiervoor genoemde adres. De klachtenfunctionaris neemt dan contact met u op. Vindt u het lastig om de klacht goed te omschrijven of wilt u liever eerst overleggen, dan kunt u ook bellen met de klachtenfunctionaris:  088 – 234 1601 of  06 -49 66 53 50.

Uw zorgverlener is aangesloten bij een landelijke klachten- en geschillenregeling. Deze klachten- en geschillenregeling is opgesteld door P3NL (Federatie van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen) in samenwerking met het Nederlands Instituut van Psychologen en is gericht op de geestelijke gezondheidszorg.