Over Evelien Speel-Flierman

Diploma’s en registraties

 • Doctoraal ontwikkelingspsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen (juni 1993). Afstudeerrichting Kinder- en Jeugdpsychologie, nevenrichting Onderwijspsychologie.
 • GZ-psycholoog, BIG-geregistreerd
 • EMDR practitioner (zomer 2014)
 • Kinder- en jeugdpsycholoog (NIP)
 • Psychotraumatherapeut
 • Supervisor GZ-opleiding
 • Supervisor Kinder- en Jeugdpsychologen (NIP)

Werkervaring

 • Generalistische GGZ
 • Specialistische GGZ
 • Audiologisch Centrum (spraak/taalproblematiek, slechthorendheid bij kinderen van 0-18 jaar)
 • Mytylschool (lichamelijk en verstandelijk gehandicapten van 3-18 jaar)
 • Onderwijsbegeleidingsdienst (basisonderwijs)
 • Medisch kleuterdagverblijf (kinderen van 0-4 jaar)

Aandachtsgebieden

 • Het jonge kind en moeilijkheden rondom geboorte en eerste ontwikkeling (IMH)
 • Trauma en EMDR
 • Angst en depressie
 • Ouder-kind relatie
 • Slechthorendheid

Talen

Naast Nederlands als voertaal is eveneens behandeling in het Engels, Duits en Zwitserduits mogelijk.