Wat kost het?

Wijzigingen in de jeugd GGZ sinds 2015

Vanwege de wijziging in bekostiging van de Basis GGZ en de gespecialiseerde GGZ voor jeugdigen tot 18 jaar, heeft met ingang van 1 januari 2015 een ingrijpende verandering voor u als cliënt en voor u als ouders plaatsgevonden. Deze verandering betreft de verschuiving van de bekostiging van de behandeling binnen Jeugdzorg, van de ziektekostenverzekeraars naar uw woongemeente.

Hierdoor zijn wij als praktijk vanaf 1 januari 2015 wettelijk verplicht om onze declaratie voor verleende zorg bij uw woongemeente in te dienen. Om voor vergoeding in aanmerking te komen, dienen we gegevens betreffende uw kind aan te leveren bij uw woongemeente.

Gegevens welke wij verplicht moeten aanleveren zijn:
naam, adres, woonplaatsgegevens, geboortedatum en burgerservicenummer.

Jongeren tussen 12 en 16 jaar oud zijn ingevolge de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) gerechtigd om mede te bepalen betreffende het vrijgeven van hun gegevens en als gevolg hiervan dienen zij ook mede te tekenen, naast hun ouders.
Jongeren van 16 jaar of ouder hebben het recht om zelfstandig te bepalen of zij tekenen voor het aanleveren van deze gegevens aan hun woongemeente.

Indien uw kind vanaf 12 jaar, of u als wettelijke vertegenwoordiger, geen toestemming geeft voor het aanleveren van deze gegevens, dan zal de gemeente niet tot vergoeding overgaan. Wenst u over te gaan tot een andere vorm van betaling voor de behandeling van uw kind, dan is dit uiteraard mogelijk.

Voor lichte psychische klachten kunt u nog steeds een beroep doen op uw huisarts en GGZ-praktijkondersteuner. Ook kan uw huisarts u helpen met preventie.
Houden de psychische klachten aan? De huisarts stelt vast welke zorg u nodig heeft. Hij kan u dan doorverwijzen naar de Generalistische Basis GGZ of de Specialistische GGZ voor een (vervolg)behandeling. Praktijk voor kind en jeugd biedt Generalistische Basis GGZ. De gemeente neemt de verwijzing van de huisarts over, de praktijk hoeft dan enkel te melden dat u of uw kind in behandeling is.

‘Arrangementen’

Binnen de financiering  wordt er door de gemeente met arrangementen gewerkt. Dit betekent dat er niet per gesprek gedeclareerd wordt maar dat de behandelaar een ‘arrangement’ kiest waar de behandeling binnen valt. Deze keuze gebeurt aan de hand van een aantal criteria. Ieder jaar worden de tarieven door de gemeente opnieuw vastgesteld.

Facturering en tarieven

Indien u de vergoeding door de gemeente wilt laten plaatsvinden, zal de factuur bij de gemeente worden ingediend en door de gemeente worden betaald. Indien u zelf wenst te betalen, wordt wel per sessie gefactureerd en is het tarief 90 euro.

Afzeggen van een afspraak

Wanneer u onverhoopt niet op een afspraak kunt komen, wordt verwacht dat u dit uiterlijk 24 uur van tevoren meldt. Dit kunt u per mail of voicemail doorgeven. Voor korter dan 24 uur tevoren geannuleerde afspraken en niet nagekomen afspraken wordt 40 euro in rekening gebracht. Dit bedrag is voor uw eigen rekening en wordt niet vergoed.

Supervisie

Voor geïnteresseerden voor supervisie; afhankelijk van de vraag en tijdsduur zal in overleg een prijs worden vastgesteld.