Vertrouwen, maatwerk en een goed contact

Vertrouwen en een goed contact vind ik erg belangrijk omdat je vanuit een goed en veilig contact aan de slag kunt met waar je voor komt.

Wat voor de één goed werkt, werkt voor de ander soms niet en daarom zoek ik altijd naar een methode die goed bij jou kan aansluiten.

Ik werk systemisch georiënteerd, wat inhoudt dat ik het belangrijk vind om de klacht of het probleem te begrijpen in de grotere context van het gezin en de dagelijkse leefomgeving. Het betrekken van het gezin en school is daarom vaak een belangrijk onderdeel van de behandeling.

Specialisatie

In de behandeling maak ik gebruik van psychotherapeutische technieken uit verschillende richtingen, waaronder EMDR, cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, sensorimotor psychotherapy, speltherapie, ouder-kind interactietherapie, ACT en mindfulness.

In gesprekken gaat het vaak over moeilijke onderwerpen en ik vind het belangrijk dat er daarnaast ook humor en relativering kan zijn.

Ik ben gespecialiseerd in problemen rondom trauma en het jonge kind (IMH).

Als kinder- en jeugdpsycholoog heb ik de afgelopen 30 jaar veel ervaring opgedaan in de behandeling van kinderen en jongeren en het werken met gezinnen. Daarnaast ben ik supervisor voor collega’s.

Samenwerking

Ik vind het fijn en belangrijk om met anderen samen te werken als de situatie daarom vraagt. Ik werk geregeld samen met vaktherapeuten, betrokkenen uit het ziekenhuis (MUMC), andere behandelaren en betrokken scholen:

  • Dr. J. W. Ummels, psychiater. Indien nodig kan dr. Ummels geconsulteerd worden en omgekeerd word ik geregeld ingezet voor behandelingen met volwassenen vanuit zijn praktijk op het gebied van traumabehandeling.
  • MUMC (Prof. dr. M.E.A. Spaanderman, gynaecoloog en Mw. drs. S. Haverbeke, GZ-psycholoog) en MOVENTIS GGZ, Kerkrade/Brunssum: rondom de psychische zorg voor jonge moeders/ouders en hun baby na het HELLP syndroom.
  • Centrum Seksueel Geweld Limburg. Na overleg en afstemming met de casemanager van het CSG en met verwijzing van een (huis)arts kan versneld gestart worden met behandeling.

Meer weten?

Neem contact op voor meer informatie.

Evelien Speel-Flierman, kinder- en jeugdpsycholoog, met praktijk in Eijsden, Maastricht

drs. Evelien Speel-Flierman
kinder- en jeugdpsycholoog