versie 1 oktober 2020

Praktijk voor Kind en Jeugd is de praktijk van drs. drs. Evelien Speel-Flierman. Zij respecteert de privacy van alle gebruikers van deze site en draagt er zorg voor dat alle verstrekte informatie vertrouwelijk wordt behandeld.
Praktijk voor Kind en Jeugd heeft deze privacyverklaring opgesteld ingevolge de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De onderstaande privacyverklaring is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Praktijk voor Kind en Jeugd.

Delen met derden
Praktijk voor Kind en Jeugd zal je gegevens nimmer aan derden verkopen en verstrekt je persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is:
• Voor de uitvoering van een overeenkomst met jou en met jouw uitdrukkelijke toestemming.
• Om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Persoonsgegevens
Praktijk voor Kind en Jeugd kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Praktijk voor Kind en Jeugd en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Praktijk voor Kind en Jeugd verstrekt.

Bij Praktijk voor Kind en Jeugd kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
• Je voor- en achternaam
• Je adresgegevens
• Je telefoonnummer
• Je e-mailadres
• Je bankrekeningnummer
• Aanvullende informatie die nodig is voor de specifieke dienst waarvan je gebruik wilt maken.

Praktijk voor Kind en Jeugd verwerkt je persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daarom verzoekt en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Daarnaast kan Praktijk voor Kind en Jeugd je persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst.

Je gegevens worden gebruikt om je te informeren over de voortgang en over de dienstverlening van Praktijk voor Kind en Jeugd. Ook als je je met een opt-in hebt ingeschreven voor een eventuele nieuwsbrief. Als je die nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen, kun je jezelf uitschrijven via de desbetreffende link in de nieuwsbrief.

Praktijk voor Kind en Jeugd bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Praktijk voor Kind en Jeugd zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

Cookies
Dit zijn kleine bestandjes die door een website op je computer worden geplaatst, met daarin informatie over bezochte websites, voorkeuren e.d.

Praktijk voor Kind en Jeugd kan gebruik maken van partijen om berichten op social media te delen, zoals LinkedIn. Deze partijen kunnen cookies op je computer plaatsen. Lees de privacyverklaring van deze partijen (die regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met de gegevens doen die zij met deze code verwerken.

Praktijk voor Kind en Jeugd maakt op deze website geen direct gebruik van cookies, dus plaatst zelf geen tracking cookie op je computer.

Inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. In sommige gevallen kan hiervoor een legitimatie worden verlangd. Je kunt een verzoek hiertoe sturen naar info@praktijkvoorkindenjeugd.nl

Praktijk voor Kind en Jeugd zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Disclaimer
Praktijk voor Kind en Jeugd is gerechtigd de inhoud van deze privacyverklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Vragen?
Praktijk voor Kind en Jeugd is de website van drs. Evelien Speel-Flierman. Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 62015958. Mail voor vragen naar info@praktijkvoorkindenjeugd.nl