De kracht van Dichtbij

Vanaf 1 januari 2023 is Praktijk voor Kind en Jeugd intensiever gaan samenwerken met 13 andere jeugdhulporganisaties in Limburg. Dit doen wij onder de naam ‘De Kracht van Dichtbij’.

Waarom doen we dit?

De gemeentes in Zuid-Limburg sluiten vanaf 1 januari 2023 nieuwe contracten af met jeugdhulpaanbieders.

Door de samenwerking van 14 jeugdhulporganisaties en de wens van de gemeentes is ‘De kracht van Dichtbij’ ontstaan. Op deze manier is er één aanspreekpunt voor de gemeentes en wij als organisaties kunnen nog meer gebruik maken van alle deskundigheid in het samenwerkingsverband. Op deze manier kunnen we u/jullie en andere gezinnen nog beter ondersteunen. In het logo staat een overzicht van de betrokken partijen.

Kracht-van-Dichtbij-hulpverlening-samenwerking-Limburg

Wat betekent dit?

Alle 14 organisaties behouden hun eigen identiteit en autonomie. De Mutsaersstichting is penvoerder in dit samenwerkingsverband en het enige contactpunt van gemeenten met betrekking tot berichtenverkeer,
zorg- en financiële administratie.

Verwijzers kunnen – zoals gebruikelijk – contact opnemen met de praktijk.

Wat betreft de hulpverlening verandert er helemaal niks. Cliënten blijven dezelfde hulpverlening ontvangen en ook mijn organisatienaam Praktijk voor Kind en Jeugd blijft hetzelfde.

Wat verandert er daardoor wel?

Zoals u misschien weet, betaalt de gemeente de jeugdhulp. Vanaf 1 januari 2023 zullen gelden voor jeugdhulp voor de 14 jeugdhulporganisaties van ‘De kracht van Dichtbij’ naar de Mutsaersstichting gestuurd worden.
De Mutsaersstichting zorgt er dan voor dat alle gelden bij de juiste jeugdhulporganisatie terechtkomen. Hiervoor is het nodig dat er persoonsgegevens gedeeld worden met de Mutsaersstichting. Er wordt géén inhoudelijke informatie m.b.t. de hulpverlening gedeeld.

Meer weten?

Neem contact op voor meer informatie.